Kontakti

Adresa

 

 • 1221 KAMJAN
  TETOVë
  MACEDONIA
 • Email : info@merinotextil.com
  Tel:: +389 70 598 108
  Tel:: +389 70 608 331
Të dhënat bankare:

 

 • - Zhirollogaria.: 330100192370095
  - Numri tatimor: 4028005505639
  - Deponent: KAPITAL BANK
Kontakt forma