Ваша сигурност во работа, е наша обврска
Погон за производство на работни униформи со различни бои и величини.

За нас

Фирма Мерино Текстил е основано на 25.09.1995 со седиште во Тетово - Македонија. Фирмава исклучиво се занимава со производство на ХТЗ опрема, односно работни униформи за сите бранши, почнувајќи од градежна струка, бензизски пумпи, чуварски униформи како и производство на разни модели врз основа на ...

[ за повеке ]

Школске Униформе
Обл. со висока видливост
Готвачке Униформе
Работно Одела